Compositieregels

De compositieregels van schilders zijn hetzelfde als die van ontwerpers en fotografen. Compositieregels zijn er als leidraad en kunnen inspirerend werken als je vastgeroest bent in je fotografie gewoontes. Naast de ‘regel van de derden’ of ‘gulde snede’ zijn er nog meer handige richtlijnen. Hieronder een aantal verschillende composities die je wellicht op weg helpen.
compositie-regels

Centrale compositie

Bij een centrale compositie staat het belangrijkste element (het focuspunt) in het midden van het beeldvlak. Een centrale compositie heeft een punt waar alle elementen in het vlak naar toe wijzen. Het is daarom ook vaak een symmetrische compositie.

Symmetrische compositie

Bij een symmetrische compositie wordt een deel van het beeld gespiegeld rond een (of meerdere) symmetrieas(sen). De spiegeling hoeft niet heel nauwkeurig te zijn, het gaat meer om een gelijkmatige verdeling van de beide kanten van de as. Door deze spiegeling is een symmetrische compositie een rustige en statische compositie. De as is meestal niet te zien en het kan een horizontale, verticale of diagonale as zijn.

Asymmetrische compositie

Bij een asymmetrische compositie word niks gespiegeld en is er dus geen duidelijke as aanwezig. Hierdoor is de compositie drukker en daardoor beweeglijker/dynamischer dan een symmetrische compositie.

Geometrische compositie

Een compositie waar de kunstenaar met een meetlat is bezig geweest noemt men geometrische composities. Het geheel is dan nauwkeurig volgens bepaalde meetkundige regels opgebouwd waardoor het een meetkundig karakter heeft.

Diagonale compositie

Bij een diagonale compositie kan je een denkbeeldige diagonale lijn leggen langs de belangrijkste elementen van de compositie. Diagonale lijnen geven een bewegelijk effect, dus wordt vaak gebruikt waar snelheid of onrust uitgebeeld moet worden.

Driehoekscompositie

Een driehoekscompositie heeft de belangrijkste elementen in de vorm van een al dan niet zichtbare driehoek staan. Een ander woord voor een ruimtelijke driehoekscompositie is piramidaal. Een driehoekscompositie kan een statisch en dynamisch effect geven, afhankelijk van de vorm van de driehoek.

Overall compositie

Een over-all compositie houdt in dat de beeldelementen zonder enige rangorde op het beeldvlak geplaatst zijn. De elementen zijn allemaal hetzelfde, doen patroon-achtig aan en lijken buiten het schilderij tot in het oneindige door te kunnen gaan.

Bron: Beeldacademie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *